Velikonoce na Blátě 2023

Velikonoční tvořivé dílny pro děti i dospělé 8. 4. 2023
Velikonoce na Blátě - Vejce

Velikonoční tvořivé dílny pro děti i dospělé.

Přijeďte spolu s dětmi na Farmu Bláto. Společně upleteme pomlázku, vyrobíme velikonoční dekorace a voskem namalujeme vejce. Dílny budou probíhat v bistru Maštal, kde bude k zakoupení vstupenka, která opravňuje svého majitele absolvovat velikonoční tvořivé dílny. Vstupenka má formu průkazky, která umožňuje navštívit všechna stanoviště a z každého si odnést jeden vlastní výrobek. Cena průkazky je 150 Kč na osobu. Nebo si můžete zakoupit jeden Blaťák (50 Kč), který opravňuje svého majitele absolvovat pouze jednu vybranou dílnu a odnést si odtud jeden vlastní výrobek. Cena vždy zahrnuje materiál použitý k tvoření.

Velikonoce na Blátě 2023